logo    LUCKY-OBCHOD.CZ  Rolimex s.r.o  Kvalitní nábytek za rozumnou cenu  


Obchodní podmínky


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgNedodání kuchyně imgJiřina img30.11.2016 17:13
imgkuchyňská linka imgilidus img25.09.2014 21:29
imgpoptávka imgRadko Janíček img17.07.2013 07:25
Obchodní podmínky

 

Provozovatel: Rolimex s.r.o

Sídlo firmy: Střešovická 35, Praha 6 160 00

číslo účtu : 43-2186860277/0100

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Lucky-obchod. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Lucky-obchod jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Lucky-obchod, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
C. Platební podmínky
Zboží bude zaplaceno
1. Převodem z účtu na náš účet: . Zálohovou fakturu můžete obdržet e-mailem nebo poštou. Jako variabilní symbol se uvede číslo zálohové faktury. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet). Sleva za platbu převodem (1 %) se odečítá od cílové ceny a kombinuje se i s ostatními slevami.Zaplacením zálohové faktury nevzniká kupujícímu nárok na okamžité dodání zboží. Dodání zboží se řídí dle obchodních podmínek
2. Hotově - při převzetí zboží.
D. Dodací podmínky
1. Zboží je doručováno v nesmontovaném stavu (některé výrobky ve stavu smontovaném).
2. Dodací lhůta u  zboží, které je skladem je do 14 pracovních dnů.U zboží, které není skladem 5 až 10 týdnů a začíná běžet  od  přijmutí objednávky a jejího potvrzení.Telefonické objednávky je ještě nutno uskutečnit v elektronické podobě na e-shopu.
3. Zboží lze odebrat
bude doručeno dopravcem
vybrané zboží je možné zaslat poštou
4. Ceník za dopravné (ceny bez DPH)
Doprava zajištěná dodavatelem (dovoz)
Po Praze
do 10 000,- Kč = 250.-Kč
Nad 10 000,- Kč = zdarma
Ostatní části České republiky
do 10 000,- Kč = 450.-Kč
Nad 10 000,- Kč = zdarma
4. Zboží je doručováno vždy jen před dům. Řidič jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domě, či patrech.
E. Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Lucky obchod a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@lucky-obchod.cz
3. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Na vrácení částky za dopravné, nebo poštovné a montáž kupujícímu nárok nevzniká.
G. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit(závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
H. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
I. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu Lucky-obchod, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.